G-TUKO

Boeing 737-8K5 (USA)
TUI Airways (GB)

Appareil construit en 2011.